Bogdan Brol
F. U.- H. Boronów ul. 3 Maja 21A
Strona głównaUsługiUlubione linkiFotografieAutoryzacje, CertyfikatyKontakt
Wodno - kanalizacyjna
Centralne Ogrzewanie
Gaz
Klimatyzacja
Kolektory słoneczne

Ciepło ze Słońca wykorzystujemy od zawsze. Latem ogrzewa ono nasze domy bezpośrednio, a w zimie wykorzystywane jest do ogrzewania domów i podgrzewu ciepłej wody użytkowej.Dla oszczędnego gospodarowania zasobami paliw, które natura nagromadziła w trakcie milionów lat, branża techniki grzewczej poszła konsekwentnie nowymi drogami, które umożliwiły odpowiedzialne obchodzenie się z tymi zasobami.

Racjonalnym uzupełnieniem tych dążeń jest bezpośrednie wykorzystywanie energii słonecznej przy pomocy kolektorów. Wysokosprawne technicznie kolektory i dostosowany do nich cały system sprawiają, że ekonomiczne wykorzystywanie energii słonecznej nie jest już dzisiaj żadną wizją przyszłościową, lecz stosowaną na co dzień rzeczywistością. Jeśli uwzględni się nieuniknione przyszłe podwyżki cen paliw, to inwestycja w instalację kolektorów słonecznych będzie z pewnością udaną inwestycją w przyszłość.

W przekroju rocznym napromieniowanie w Polsce odpowiada mniej więcej 1000 kWh/m2, co jest jednoznaczne z energią zawartą w ok. 100 litrach oleju opałowego lub 100 m3gazu ziemnego.

Energia użyteczna, uzyskiwana przez kolektor słoneczny, zależy od wielu czynników. Najistotniejszy wpływ ma prawidłowe oszacowanie zapotrzebowania ciepła, jakie mają pokryć kolektory, i odpowiadającej mu wielkości instalacji. Znaczenie ma również ilość będącej ogólnie do dyspozycji energii promieniowania słonecznego: dysponowane napromienienie roczne w Niemczech odpowiada, zależnie od miejsca, od 950 do 1050 kWh/(m2·a)

Ponadto istotną rolę odgrywa typ kolektora oraz jego pochylenie i orientacja. Dla ekonomicznej pracy całego układu jest ponadto konieczne staranne zwymiarowanie wszystkich komponentów instalacji. Prawidłowo zaprojektowane instalacje kolektorów słonecznych z wzajemnie dopasowanymi komponentami systemowymi mogą pokryć ok. 50 do 60% całorocznego zapotrzebowania ciepła dla podgrzewu c.w.u. w domach jedno-lub dwurodzinnych. W lecie można często zrezygnować całkowicie z ciepła dodatkowego. W pozostałych miesiącach podgrzew c.w.u. uzupełniany jest drugim, niezależnym źródłem ciepła, z reguły olejowym lub gazowym kotłem niskotemperaturowym, lub – jeszcze lepiej – kondensacyjnym. Kolektory słoneczne są możliwe do zastosowania nie tylko do podgrzewania c.w.u. ale również do wspomagania ogrzewania pomieszczeń. 
Strona głównaUsługiUlubione linkiFotografieAutoryzacje, CertyfikatyKontakt